Hướng dẫn thay dây cung

Lưu ý:

  • Dây 12, 14: đi 1 rãnh, có thể đi rãnh trên hoặc rãnh dưới. Trường hợp răng khấp khểnh nhiều thì đi rãnh trên.
  • Dây lớn hơn: đi 2 rãnh; rãnh chính (rãnh dưới) đi dây chính 16, 16×22, 17×25, 18×25; rãnh phụ (rãnh trên) đi dây phụ 16, 16×16, 18×18
  • Dây rãnh phụ thường chỉ đi 6 răng cửa. Trường hợp cần xoay răng hàm thì đi dây phụ tới răng số 7, cần bẻ step 1 sau răng số 3 hàm trên

Dụng cụ:

  • Bút dạ. Composite lỏng. Đèn quang.
  • Cây ấn dây. Ligature Director and Twister
  • Kẹp Mathieu đầu nhỏ
  • Kềm cắt Ligature góc 40 độ. Pin and Ligature Cutter Ever F.601 Angle 40
  • Kềm Weingart đầu nhỏ Ortho Pliers Utility Ever Classic 422
  • Kềm 3 chấu bẻ quad helix
  • Ligature dùng loại mảnh nhất 0.008/0.009

Bước 1: Ướm dây chính vào miệng đánh dấu chiều dài để bẻ đuôi dây. Nếu thay (lên) dây thì có thể so sánh với dây cũ để đánh dấu.

Bước 2: Bẻ đuôi dây bằng kìm 3 chấu hoặc kìm luồn dây đầu nhỏ để tránh chọc vào lưỡi. Cắt cách chỗ bẻ khoảng 1 mm.

Bước 3: Bơm composite lỏng che đuôi dây để không chọc vào lưỡi khó chịu.

Bước 4: Đo chiều dài dây phụ bằng cách so sánh với dây cũ hoặc ướm vào miệng và đánh dấu.

Bước 5: Bẻ đuôi dây phụ và cắt cách chỗ bẻ khoảng 1 mm để dây không trượt từ bên này sang bên kia.

Bước 6: Lắp cả dây chính và dây phụ vào mắc cài và buộc bằng ligature, dùng kẹp Mathieu và cây ấn dây.

Bước 7: Cắt ligature thừa bằng kềm cắt Ligature góc 40 độ.

Bước 8: Giấu đầu ligature xuống phía dưới dây cung bằng cây ấn dây.

Bước 9: Kéo chun chuỗi trong trường hợp cần kéo đóng khoảng sau khi lên dây đủ cứng.

Hoàn tất