Khay gắn mắc cài mặt lưỡi gián tiếp có độ chính xác lên tới 98%

Trong một nghiên cứu mới xuất bản gần đây trên tạp chí Chỉnh nha Hoa Kỳ, độ chính xác của khay gắn mắc cài mặt lưỡi gián tiếp so với vị trí dự kiến đã được chứng minh là đạt tới trên 98%.

Trong nghiên cứu này, răng sau gắn mắc cài mặt lưỡi được scan lại và chồng với mẫu hàm ảo có vị trí mắc cài dự kiến, sau đó đo đạc độ sai lệch của từng vị trí mắc cài.

Vị trí mắc cài chính xác chỉ là một yếu tố góp phần quyết định kết quả niềng răng. Các yếu tố khác bao gồm khả năng thể hiện các thông số dịch chuyển răng của phức hợp mắc cài-dây cung, khả năng tạo hình cung răng của dây cung thẳng.

Độ chính xác cao này rõ ràng là một yếu tố đưa tới độ chính xác tổng thể lên tới trên 84% của phương pháp niềng răng mặt lưỡi cá nhân hóa dây thẳng trong một nghiên cứu khác của nhóm tác giả người Italia.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *