Quy trình gửi ca lâm sàng

Khi một bệnh nhân đã quyết định điều trị bằng mắc cài mặt lưỡi, quý bác sĩ quyết định sẽ lấy dấu truyền thống hay scan trong miệng. Lưu ý, dấu truyền thống có thể bị lỗi và kém chính xác hơn do bọng, chạy thìa… Trường hợp làm mắc cài cá nhân hóa hoàn toàn thì bắt buộc phải scan trong miệng.

Tiếp theo bác sĩ truy cập vào đường link này https://forms.gle/FyPNKSxhD4Kf6zNE6hoặc click vào nút dưới đây để hoàn thiện biểu mẫu gửi ca lâm sàng. Ở cuối form, bác sĩ sẽ upload file scan, phim Xquang và ảnh trong miệng & ngoài mặt của bệnh nhân.

Sau khi điền form, một email sẽ được gửi tới bác sĩ và bác sĩ có thể truy cập đường link trong email này để sửa lại form.

InvisBrace sẽ liên hệ lại với quý bác sĩ về các vấn đề liên quan tới bệnh nhân và thanh toán. Sau khi thanh toán, quy trình sản xuất sẽ bắt đầu. Toàn bộ mắc cài, khay gắn gián tiếp và dây cung sẽ được gửi tới quý bác sĩ trong vòng 1 tuần.

Mắc cài thông thường

Giá: 4.000.000 đ/ hàm

Vị trí mắc cài được xác định dựa trên mẫu hàm setup lý tưởng.

Mắc cài dạng thông thường, đế mắc cài không cá nhân hóa. Khi gắn lại cần jig chuyển.

Mắc cài cá nhân hóa

Giá: 7.000.000 đ/ hàm

Vị trí mắc cài được xác định dựa trên mẫu hàm setup lý tưởng.

Đế mắc cài khít với mặt trong răng, rộng hơn, giảm tỉ lệ bong và dễ gắn lại mắc cài khi bị bong.

Mức giá trên bao gồm:

3 bộ khay gắn gián tiếp (3 HT, 3HD), 1 bộ đã đặt sẵn mắc cài cho lần gắn đầu tiên, 2 bộ dự phòng khi bong mắc cài

32 dây cung thẳng (niti 12,14, 16, 16×16, 16×22, SS 16×16, 16×22) (16 dây HT, 16 dây HD).

10 mắc cài dự phòng khi bị mất mắc cài (chỉ áp dụng với mắc cài thông thường)

Trường hợp hãn hữu dùng hết khay, mắc cài hoặc dây cung dự phòng, quý bác sĩ có thể đặt thêm theo link dưới đây: